Papa noel

JAIME, PAPA NOEL Y JIM
1984
60 x 45 cm.

                                                                                                                                   記憶,魔術,幻想。
什麼能創造一個孩子的想像力?
從他無盡的時刻之一,宏偉的微笑。
聖誕節後,他們兩人的比賽都會消失。
一匹華麗的鬍子,紅色的西裝,一匹漂亮的馬。 他夢想成真了
他會變成奇妙的經歷。
              
在你的手臂下一個偉大的禮物。驚喜! 一輛四輪摩托車。
現在是平衡,比賽,鍛煉的時候,在他忠實的同伴面前
大耳朵。

幸福,建立在偉大的理想和目標實現。

三年,三十年的旅行道路。


阿巴德博士

.

.
193