Mendicidad

MENDICIDAD
1996-2010
40 X 54 cm.

旅行多少時刻。
在期望他的情況的人的尊嚴之間改變和
在一個失去了一切的個性化的人格中被遺忘
當然。
誤導的故事 生活分開。 缺乏支持
絕望在深淵的隧道裡。

一度被強迫的笑容變成了淚水。
酒精而不是家的熱。 他們在衰敗中尋求
徒然的幫助那些望而別去的人。
營養不良的樹木。 苦難遊戲,目標
成人慈善在不了解的孩子手中更多
什麼貨幣給窮人。
灰色,人行道的世界。 繁忙的角落,海報
解釋說明

一個螺旋隨著福利的增長而延伸。兩
沒有看到開始或結束的鏈接線。

阿巴德博士                                                                                            

.

.
244