Medina

MEDINA
2000-2009
73 X 50 cm.

                                                                                                   現在,在未來之前,新的未知。
  麥地那。 隨著時間的推移,這個城市被選中了
有限的空間。 不尋常的美,保護。
  伴隨著畫筆和沈默的表情
只有一秒鐘的時間才能打破,有時它接近
如果在一毫米之內就會有這麼多的財富和財富
但在遠處移動。
  你在這裡重新創造了一個小小的空間
你通過超出自己的極限來掌握它
允許的尺寸。
  附近沒有陰影。 你放大光線和玩
她隨心所欲
  你為結果感到自豪,你喜歡這個努力
專用時間
裡面的東西都充滿了色彩。

阿巴德博士

.
.
.
240