Drogadicta

DROGADICTA
1976
90 X 70 cm.

                                                                                                                                   湮没的令人心碎的形象。
恐惧,妄想,黑暗,孤独,痛苦。

一个“朋友”会议的起源。它让你很好,测试,
你控制 - 启动,进步的必要性,
迷宫已经开始。

这是一个迷失的身份,人类的浪费,无能为力
看到你的未来
只有男人屈服于这种虐待。

我为那个年轻的母亲抛弃了的记忆
晚上,没有你的剂量,在去奥维耶多的路上......“别哭,妈妈”。


阿巴德博士

.

.
67