Confidencias

CONFIDENCIAS
1980
41 X 56 cm.

      問題的青春期。我意識。
      這是一種誤解,要求,
      面臨著承擔責任的困難
      到達。

      這是一個強烈的色彩主導的夢幻般的世界
      生機勃勃的本質。

      印象深刻的觀眾面前的密友
      圍繞著他的不合格的美麗和安寧。

      從他現在的未來去發現。


      阿巴德博士                                                                                        


.

.
157