Calle de Pals

CALLE DE PALS
1997

45 x 30 cm.

                                                                                                               邀請悲傷,狹隘上升。 一個沒有得到回報的努力,
最後你覺得被遺棄了。
有人說,這個門的保存已經延長了,以避免
可怕的遺忘對比,將會緊隨我們的腳步。
在高高的逃生中,爬上尋找更多的空間找到深淵。
巴納斯的表情是他們的臉修飾第一個致命的吸引力,
針跡很好的措施隱藏了現實。
從昨天的預期和超越今天的通過,一個未知的明天。

阿巴德博士


.

.
225