Buscando nuestro rincon

BUSCANDO  NUESTRO RINCON
1980
45 X 50 cm.

在不可能之前的淚水
沒有成為現實的慾望
他們分裂了別人所忽略的。
沒有價值的清潔精神。

今天在一個夢想的世界。

“同伴的靈魂...同伴”


對梅納斯兩個學生的思考。

阿巴德博士                                                                            

.

.
159